Cây Nephrolepis Cordifolia ‘Duffii’ (Lemon Button Fern, Dương Xỉ Cúc Áo) kèm chậu thuỷ canh 2 lớp không cần tưới

99,000

blank
Cây Nephrolepis Cordifolia ‘Duffii’ (Lemon Button Fern, Dương Xỉ Cúc Áo) kèm chậu thuỷ canh 2 lớp không cần tưới

99,000

0988110300
chat-active-icon
blank