Offline Bonsai vào Giáng Sinh – Morten Albek

Offline Bonsai vào Giáng Sinh – Morten Albek
Đánh giá

Nguồn: shohin-europe.com – Morten Albek (23/12/2018)

Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (29/10/2019)

Chúng tôi gồm 3 người (trung niên đến già) thường xuyên gặp nhau để làm việc với Bonsai. Chúng tôi đã làm điều này trong hơn mười lăm năm nay. Cõ lẽ phải gần 20 năm? Ngày 22 thàng 12 chúng tôi có cuộc họp cuối năm, làm việc Bonsai như mọi khi, ăn một bữa ăn và tận hưởng. Lần này là ở chỗ của Johnny Eslykke. Ông ấy cũng có một chỗ trưng bày Tokonoma trong phòng nơi chúng tôi làm việc.

Johnny Eslykke.

Chúng tôi thảo luận về cây của nhau, đưa ra lời khuyên và giúp đỡ về các vấn đề thiết kế cũng như tăng trưởng khi cần thiết. Chúng tôi cũng sắp xếp cuộc họp ở giữa, triển làm và nhiều hơn nữa. Nhưng nền tảng là cộng đồng nhỏ của chúng tôi cùng với nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều này đến cuối cùng, tôi chắc chắn như vậy. Thật tuyệt khi có những người bạn cùng chơi Bonsai và tình bạn đó ngày càng sâu đậm. Tôi đã có trải nghiệm về việc này khi đi vòng quanh thế giới làm workshops và demos. Rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp đã được xây dựng dựa trên mối quan tâm chung là nghệ thuật Bonsai.

Chúc mừng giáng sinh đến các bạn và gia đình!

 

 

Trả lời

0988110300
chat-active-icon