Những cây giành giải tại triển lãm – US National Bonsai Exhibition lần thứ 5

Những cây giành giải tại triển lãm – US National Bonsai Exhibition lần thứ 5
Đánh giá

Nguồn: The 5th US National Bonsai Exhibition – Bonsaiempire

Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (04/10/2019)

Đó là là một sáng Chủ nhật tại Rochester, thời điểm công bố các cây chiến thắng tại triển lãm Bonsai Quốc Gia Mỹ (US National Bonsai Exhibition) lần thứ 5! Ban giám khảo đã có một thời gian khó khăn khi chọn cây chiến thắng, do trình độ của sự kiện đã được tăng lên đáng kể…

Tsuga mertensiana

Mountain Hemlock

Giải Finest Bonsai – Winner of show
Cây Cần Núi – Mountain Hemlock – Tsuga mertensiana
Eric Schikowski

 

Sargent Juniper

Giải Finest Shohin Bonsai
Thông Trắng Nhật Bản (Japanese Five-Needle Pine, Pinus parviflora), Cối Bách Lùn (Dwarf Hinoki Cypress, Chamaecyparis obtusa), Phong Tam Giác (Trident Maple, Acer Buergerianum), Cây Du Zelkova and Cây Bách Xù Sargent (Sargent Juniper, Juniperus chinensis ‘var. sargentii Viridis’)
Melvyn Goldstein

 

Mountain Hemlock, Tsuga mertensiana

Giải cây Bonsai Thường Xanh đẹp nhất – Finest Evergreen Bonsai
Cây Cần Núi – Mountain Hemlock – Tsuga mertensiana
Michael Hagedorn

 

European White Birch, Betula alba

Giải cây Rụng lá đẹp nhất – Finest deciduous Bonsai
Cây Bạch Dương Trắng (European White Birch, Betula alba)
Dennis Vojtilla

 

Japanese Red Pine

Giải cây Bonsai cổ điển đẹp nhất – Finest classical Bonsai
Cây Thông Đỏ Nhật Bản – Japanese Red Pine – Pinus densiflora
Gary Gunrow

 

Tiger Bark Fig

Accet plant

Giải cây Bonsai nhiệt đới đẹp nhất và Giải cây phối cảnh đẹp nhất – Finest Tropical Bonsai & Finest accent plant
Cây Si Quả Nhỏ – Tiger Bark Fig, Ficus microcarpa
Hoe Chuah

 

Colorado Blue Spruce

Giải trưng bày Bonsai Nhật Bản đẹp nhất – Finest Japanese Bonsai display
Cây Vân Sam Xanh Colorado –  Colorado Blue Spruce, Picea pungens
Suthin Sukolosovisit

 

Itoigawa Sargen Juniper

Giải cây Bonsai cỡ trung bình đẹp nhất – Finest medium size Bonsai
Itoigawa Sargent Juniper, Junipers chinensis
Boon Manakitivipart

 

Colorado Blue Spruce

Colorado Blue Spruce

Finest All American composition
Cây Vân Sam Xanh Colorado –  Colorado Blue Spruce, Picea pungens
Jason Eider

 

Scots Pine, Pinus sylvestris

Finest natural Bonsai
Cây Thông Thường – Scots Pine, Pinus sylvestris
John Jaramillo

 

Juniperus procumbens

Finest creative Bonsai
Dwarf Japanese Garden Juniper, Juniperus procumbens
Creighton Bostrom

 

Colorado Blue Spruce

ABS Award
Cây Vân Sam Xanh Colorado –  Colorado Blue Spruce, Picea pungens
Todd Schlafer

 

Plateau Stone, Japan

Finest Suiseki
Plateau Stone, Japan – Seta river
Michael Sullivan

0988110300
chat-active-icon
blank