5/5 - (7 bình chọn)

Nguồn: Tạp chí Bonsai Focus English Edition T01/T02 2016

Dịch và biên tập: Dũng Cá Xinh (17/08/2021) 


English

Delicate and painstaking… but it needs to be done. How to remove the old needles on pines

  • Text and photography: Kinbon magazine, Japan

Needle reduction on pines can be split into two categories: removal of the old needles and the new needle, or strong shoot removal

Avoid ripping the needles out by hand; always use a pair of tweezers and do it carefully - If you are rough and twist the branch all over the place you can easily damage the bud for the following year. Take very great care not to do this
Avoid ripping the needles out by hand; always use a pair of tweezers and do it carefully – If you are rough and twist the branch all over the place you can easily damage the bud for the following year. Take very great care not to do this

Removal of old needles in the autumn helps to create balance between the buds for next year. Once all of the second flush of bud growth has hardened in October, older needles can be removed at the same time as thinning out the number of buds and shoots from the second flush.

Basically, all of the older needles are removed; however, in trees still early in development, simply doing this across the tree will not enable you to correct any problems of imbalance in vigour. By leaving more older needles on the weaker branches and removing more from strong branches you’ll improve this imbalance. If preparing for an exhibition, though, it is always better to remove all old needles and to create a uniform appearance of needle length across the entire tree.

The balance of bud strength will become apparent during the following spring.

One by one

Removal of unnecessary old needles should be done carefully. Although it is painstaking and delicate work, the needles should be removed one pair at a time using tweezers, pulling them out forwards. If the thin, paper-like base remains, it will drop off naturally.

Removing old needles

Before removing old needles: The tree is very healthy and a good second flush of growth has occurred. The old needles should be removed to achieve balance and reflect the vigour
Before removing old needles: The tree is very healthy and a good second flush of growth has occurred. The old needles should be removed to achieve balance and reflect the vigour
After old needle reduction: Air and sunlight can now reach all parts of the tree equally and this will strengthen the interior and help the second flush of growth to reach fruition
After old needle reduction: Air and sunlight can now reach all parts of the tree equally and this will strengthen the interior and help the second flush of growth to reach fruition

Strong and weak shoots

Strong section with multiple shoots: Old needles are removed, the strongest shoots are pruned off and any areas of multiple budding are reduced to just two

Weak buds at the tip: Remove broken and diseased needles only. Leave all the old needles there to help strengthen the weak shoot

Cleaning the trunk of moss

The trunk is completely covered with moss: The tree has a real sense of age; however, it is a hiding place for insects and disease
The trunk is completely covered with moss: The tree has a real sense of age; however, it is a hiding place for insects and disease
For small amounts of moss it's possible to remove it by painting on vinegar. When there's a lot of moss, it should be very carefully removed by hand
For small amounts of moss it’s possible to remove it by painting on vinegar. When there’s a lot of moss, it should be very carefully removed by hand
It almost invariably means removing some of the bark which has taken many years to grow. Always try to avoid this happening by cleaning regularly
It almost invariably means removing some of the bark which has taken many years to grow. Always try to avoid this happening by cleaning regularly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beware of attack by fungus

The time is now favourable to fight diverse pests during their winter stages. Some harmful insects and ticks overwinter on plants as eggs, pupa or immovable larva. On a mild winter day treat with winter oil such as Promana, which blocks the openings of insect respiration, so you can decimate them effectively. Using this method, scales and aphids can be destroyed for a long period of time.

Because insects just love to live in old leaves, remove from branches and the pot surface
Because insects just love to live in old leaves, remove from branches and the pot surface

 

 


Tiếng Việt

Tinh tế và cẩn thận… nhưng vẫn cần phải hoàn thiện. Kỹ thuật để loại bỏ lá kim già trên cây thông 

  • Bài và ảnh: Kinbon magazine, Japan

Giảm số lượng lá kim trên cây thông có thể được chia thành hai loại: Loại bỏ lá kim cũ và lá kim mới, hoặc loại bỏ các chồi khoẻ 

Avoid ripping the needles out by hand; always use a pair of tweezers and do it carefully - If you are rough and twist the branch all over the place you can easily damage the bud for the following year. Take very great care not to do this
Tránh vặt lá kim bằng tay; Luôn sử dụng nhíp và thao tác thật cẩn thận – Nếu bạn mạnh tay và xoắn cành tuỳ tiệni, bạn có thể dễ dàng làm hỏng chồi của năm sau. Hãy hết sức cẩn thận để không phạm phải lỗi này

Loại bỏ những lá kim già vào mùa thu giúp tạo ra sự cân bằng giữa các chồi cho năm sau. Khi tất cả các chồi đợt thứ hai đã cứng cáp lại vào tháng 10, các lá kim già hơn có thể được loại bỏ cùng lúc với việc tỉa bớt một số chồi của đợt bung chồi thứ hai.

Về cơ bản, tất cả các lá kim cũ đều có thể được loại bỏ; tuy nhiên, ở những cây còn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, thao tác này trên toàn cây sẽ không giúp bạn khắc phục được bất kỳ vấn đề nào về sự mất cân bằng sức sống. Bằng cách để lại nhiều lá kim cũ hơn trên các cành yếu hơn và loại bỏ nhiều hơn từ các cành khỏe, bạn sẽ cải thiện sự mất cân bằng này. Tuy nhiên, nếu chuẩn bị cho một cuộc triển lãm, tốt hơn hết là bạn nên loại bỏ tất cả các lá kim cũ để tạo ra sự đồng đều về chiều dài của lá kim trên toàn bộ cây.

Sự cân bằng về sức mạnh của chồi sẽ trở nên rõ ràng trong mùa xuân năm sau. 

Từng bước một

Việc loại bỏ các lá kim cũ không cần thiết nên được thực hiện cẩn thận. Mặc dù đây là công việc tốn nhiều công sức và tỉ mỉ, nhưng bạn nên dùng nhíp nhổ lá kim ra theo từng cặp một bằng cách kéo chúng ra phía trước. Nếu gốc vẫn còn mỏng như giấy, lá kim sẽ rơi ra một cách tự nhiên. 

Loại bỏ các lá kim cũ 

Before removing old needles: The tree is very healthy and a good second flush of growth has occurred. The old needles should be removed to achieve balance and reflect the vigour
Trước khi loại bỏ những lá kim già: Cây rất khỏe mạnh và đã ra đợt chồi thứ hai. Lá kim cũ nên được loại bỏ để đạt được sự cân bằng, đồng thời toát lên sự mạnh mẽ 
After old needle reduction: Air and sunlight can now reach all parts of the tree equally and this will strengthen the interior and help the second flush of growth to reach fruition
Sau khi giảm số lượng lá kim già: Giờ đây không khí và ánh sáng mặt trời có thể chạm đến tất cả các bộ phận của cây một cách đồng đều và điều này sẽ củng cố không gian bên trong và giúp đợt phát triển thứ hai đạt được kết quả tốt hơn.

Chồi khoẻ và chồi yếu

Khu vực khoẻ mạnh sẽ có rất nhiều chồi: Loại bỏ các lá kim già, cắt bỏ các chồi khỏe nhất và tại bất kỳ khu vực nào có nhiều chồi, số lượng chồi sẽ được giảm xuống chỉ còn hai.

Chồi yếu ở ngọn: Chỉ ngắt bỏ những lá kim bị gãy và bị bệnh. Để lại tất cả các kim cũ ở đó để giúp củng cố chồi yếu 

Làm sạch rêu ở thân cây 

The trunk is completely covered with moss: The tree has a real sense of age; however, it is a hiding place for insects and disease
Thân cây bị rêu bao phủ hoàn toàn: Cây có hình bóng của tuổi già; tuy nhiên, nó là nơi ẩn náu của côn trùng và dịch bệnh 
For small amounts of moss it's possible to remove it by painting on vinegar. When there's a lot of moss, it should be very carefully removed by hand
Đối với một lượng nhỏ rêu, bạn có thể loại bỏ nó bằng cách quét giấm lên. Khi có nhiều rêu, cần loại bỏ rất cẩn thận bằng tay 
It almost invariably means removing some of the bark which has taken many years to grow. Always try to avoid this happening by cleaning regularly
Loại bỏ rêu gần như luôn luôn làm hỏng một số vỏ cây đã mất nhiều năm để phát triển. Luôn cố gắng tránh điều này xảy ra bằng cách vệ sinh thường xuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cẩn thận với sự tấn công của nấm 

Mùa đông là thời điểm thuận lợi để chống lại các loài gây hại đa dạng khi chúng đang ngủ đông . Một số côn trùng và bọ ve có hại mùa đông trên thực vật như trứng, nhộng hoặc ấu trùng bất động. Vào một ngày mùa đông dịu nhẹ, điều trị bằng dầu mùa đông, ví dụ Promana, có tác dụng ngăn chặn các lỗ hô hấp của côn trùng, vì vậy bạn có thể tiêu diệt chúng một cách hiệu quả. Sử dụng phương pháp này, côn trùng cánh vảy và rệp có thể bị tiêu diệt trong một thời gian dài. 

Because insects just love to live in old leaves, remove from branches and the pot surface
Vì côn trùng chỉ thích sống ở các lá già nên các lá già cần thường xuyên được loại bỏ khỏi cành và bề mặt chậu