François Jeker tạo dáng cây Bonsai Anh Đào Saint Lucie (Anh Đào Dại, Wild Cherry, Prunus mahaleb) của Lionel Penvern

5/5 - (7 bình chọn)

Nguồn: Tạp chí Bonsai Focus English Edition T9/T10 2016

Dịch và biên tập: Dũng Cá Xinh (15/08/2021) 


English

Cherry blossom treat: François Jeker on Lionel Penvern’s Prunus mahaleb

Have your bonsai or bonsai material judged on its quali- ties and future potential. Let François Jeker’s honest and constructive comments ensure that you get the most from it.

Bonsai master: François Jeker
Bonsai master: François Jeker

Analysis

The plan is to have only four branches
The plan is to have only four branches
Future depth branch Future first branch
Future depth branch Future first branch
This many back buds will allow very severe pruning
This many back buds will allow very severe pruning

The species Prunus mahaleb is an excellent choice for bonsai. It grows quickly, reacts well to severe pruning, can stand a total defoliation every year and its wood is perfect for carving hollow trunks.

In the main these trees are trained by pruning. The best technique to use is the ‘clip and grow’ technique, it’s then easy to develop curly branches with interesting movements and a good taper.

It’s possible to wire young shoots after defoliation.

As it is today, this yamadori doesn’t seem very interesting and is much too young. But after closer examination, I noticed that two severe cuts and a sabamiki have been made. It is possible to transform it into a quality bonsai in 6 or 7 years. These two cuts were made to enhance the taper of the trunk. This is its first advantage.

This tree has a further advantage: two branches close to the base, visible on the profile photo. One of these branches can be transformed into a low first branch, the other into a depth branch.

Details

 • Species: Prunus mahaleb
  Source: Yamadori
  Owner: Lionel Penvern
  Height: 19 cm / 7 1/2″
  Trunk circumference: 22 cm / 8 3/4″

Work on the deadwood

First, with splitting pliers work on the veins that previously corresponded to the cut big branch on the right and reveal the fibres of the wood. Then work on the sabamiki with a small chisel.

Don’t use a big chisel with a hammer as you could harm the roots. A small chisel allows you to work little by little following wood fibres.

The rough parts will be polished with a rotary metallic brush on a Dremel tool or something similar.
The hollowed area can be improved with a carving bit. Please don’t use jin fluid! Let nature do the work and it will give the wood natural cracks and colour.

Choice of pot

For this tree, you could choose an oval pot, rather shallow, glazed, very colourful and shiny. Try to match the tree especially during blooming season.

Aesthetic choices

Even for a broadleafed tree, try to avoid symmetry and any ‘helmet silhouette’. The tree is not symmetrical. Some branches and the apex are larger on the left. The general silhouette alternates between empty spaces and branches. For example on the left, there are two long branches and a short one. Please note also that the first right branch is shorter than the one located above. The goal here is to avoid the traditional triangular shape.

The project

The severe pruning reveals a fine taper
The severe pruning reveals a fine taper
The severe pruning reveals a fine taper
The severe pruning reveals a fine taper

Want to send your bonsai picture, too?

If featured, you are rewarded with the signed original sketch by François Jeker. Send via e-mail a jpeg (minimum size 1mb) of your bonsai. Photographs should be taken against a light background and from all sides. Add in your e-mail a note of the age, height and the variety.

Bear in mind that publication can take a long time. Bonsai Focus has the right to make a choice without further notice. The submitted material will not be returned. Send your e-mail and attached jpegs to: editor@bonsaifocus.com


Tiếng Việt

Xử lý cây Hoa Anh Đào: François Jeker tạo dáng cây Bonsai Anh Đào Saint Lucie (Anh Đào Dại, Wild Cherry, Prunus mahaleb) của Lionel Penvern

Đánh giá Bonsai hoặc vật liệu Bonsai của bạn dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng và tiềm năng tương lai của nó. Hãy để những nhận xét trung thực và mang tính xây dựng của François Jeker đảm bảo rằng bạn nắm bắt được nhiều nhất về vấn đề này.

Bonsai master: François Jeker
Bậc thầy Bonsai: François Jeker

Phân tích

The plan is to have only four branches
Cái cây này chỉ có duy nhất 4 cành dùng được
Future depth branch Future first branch
Nhánh chiều sâu tương lai – Nhánh chính đầu tiên trong tương lai 
This many back buds will allow very severe pruning
Nhiều chồi thế này này sẽ cho phép cây chịu được “đại phẫu”

Cây Anh Đào Saint Lucie (Anh Đào Dại, Wild Cherry, Prunus mahaleb) là một lựa chọn tuyệt vời để làm Bonsai. Nó phát triển nhanh chóng, phản ứng tốt với những lần cắt tỉa “mạnh”, có thể chịu được quá trình “rụng lá” hoàn toàn hàng năm và gỗ của nó rất thích hợp để chạm khắc các thân cây rỗng.

Các cây này thường được đào tạo bằng cách cắt tỉa. Kỹ thuật tốt nhất để sử dụng là kỹ thuật ‘kẹp và mọc’ (‘clip and grow’), sau đó cây sẽ dễ dàng phát triển các nhánh xoăn với những chuyển động thú vị và độ côn tốt.

Có thể đi dây chồi non sau khi thực hiện tiến trình “rụng lá”.

Như ngày nay, các cây Cổ Lão Bệnh Tàn “yamadori” này có vẻ không thú vị cho lắm và còn quá trẻ. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn, tôi nhận thấy rằng hai vết cắt lớn và một vết sabamiki (Bể bộng, sabamiki  phương pháp lột vỏ và đục khoét thân cây. Mục đích tạo thân bộng ở gốc. Có thể xem kỹ thuật này như điêu khắc trên gỗ; cũng dùng các công cụ như điêu khắc gỗ. Đối với những cây đã bị hư hỏng hoặc bị mục một phần rồi thì đục khoét phần gỗ chết, các mắt, các sẹo nhánh cũ.) đã được thực hiện. Có thể biến nó thành một cây Bonsai chất lượng trong 6 hoặc 7 năm. Hai đường cắt này được thực hiện để tăng độ côn của thân. Đây là lợi thế đầu tiên của nó.

Cây này có một ưu điểm nữa là hai nhánh sát gốc, có thể nhìn thấy trên ảnh đại diện. Một trong những nhánh này có thể được chuyển thành nhánh chính đầu tiên thấp, nhánh kia thành nhánh chiều sâu. 

Details

 • Loài thực vật: Prunus mahaleb
 • Nguồn gốc: Cây bệnh tàn cổ lão thu thập từ tự nhiên (Yamadori)
 • Chủ sở hữu: Lionel Penvern
 • Chiều cao: 19 cm / 7 1/2″
 • Chu vi thân cây: 22 cm / 8 3/4″

Làm việc trên gỗ chết 

Đầu tiên, dùng kìm tách tác động vào các đường vân trước đó, tương ứng với cành lớn đã cắt ở bên phải và để lộ các thớ gỗ. Sau đó, làm việc trên bể bọng Sabamiki bằng một cái đục nhỏ.

Không dùng búa đục lớn vì có thể làm hại rễ. Một chiếc đục nhỏ cho phép bạn gia công từng chút một theo từng thớ gỗ.

Các phần thô sẽ được đánh bóng bằng bàn chải kim loại trên công cụ Dremel hoặc thứ gì đó tương tự.

Khu vực rỗng có thể được cải thiện với một chút chạm khắc. Vui lòng không sử dụng chất lỏng Jin! Hãy để thiên nhiên làm việc và nó sẽ mang lại cho gỗ những vết nứt và màu sắc tự nhiên. 

Lựa chọn chậu

Đối với cây này, bạn có thể chọn một chậu hình bầu dục, khá nông, tráng men, nhiều màu sắc và sáng bóng. Cố gắng phù hợp với cây đặc biệt là trong mùa hoa nở. 

Lựa chọn thẩm mỹ

Ngay cả đối với cây lá rộng, hãy cố gắng tránh dáng đối xứng và bất kỳ “hình bóng mũ bảo hiểm” (‘helmet silhouette’) nào. Cây này không đối xứng. Một số nhánh và đỉnh lớn hơn ở bên trái. Hình bóng chung xen kẽ giữa không gian trống và cành cây. Ví dụ bên trái, có hai nhánh dài và một nhánh ngắn. Cũng xin lưu ý rằng nhánh đầu tiên bên phải ngắn hơn nhánh nằm ở trên. Mục đích ở đây là tránh hình dạng tam giác truyền thống. 

Dự án

The severe pruning reveals a fine taper
Cắt tỉa nghiêm trọng cho thấy độ côn tốt
The severe pruning reveals a fine taper
Sau 3 năm, kỹ thuật ‘kẹp và mọc’ sẽ cung cấp cấu trúc phân nhánh tốt cho cây
Sau 3 năm, kỹ thuật 'kẹp và mọc' sẽ cung cấp cấu trúc phân nhánh tốt cho cây
Sau 3 năm, kỹ thuật ‘kẹp và mọc’ sẽ cung cấp cấu trúc phân nhánh tốt cho cây

Bạn cũng muốn gửi hình ảnh cây Bonsai của bạn? 

Nếu được chọn, bạn sẽ được thưởng bằng bản phác thảo gốc có chữ ký của François Jeker. Gửi qua e-mail một file jpeg (kích thước tối thiểu 1mb) cây cảnh của bạn. Ảnh nên được chụp trên nền sáng và từ mọi phía. Thêm vào e-mail của bạn một ghi chú về tuổi, chiều cao và loài thực vật.

Hãy nhớ rằng việc xuất bản có thể mất nhiều thời gian. Bonsai Focus có quyền lựa chọn mà không cần thông báo thêm. Tài liệu đã nộp sẽ không được trả lại. Gửi e-mail của bạn và các jpeg đính kèm đến: editor@bonsaifocus.com 

Hình ảnh
Tên
Quốc gia
Giới thiệu nhanh
Xem thêm
François Jeker

François Jeker là một chuyên gia Bonsai đến từ Pháp. Ông là khách mời thường xuyên của nhiều sự kiện Bonsai lớn và có mặt trong rất nhiều bài viết của tạp chí Bonsai Focus

Trả lời

0988110300
chat-active-icon