[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Fiddle-leaf fig

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • FOLIAGE
 • Fiddle-leaf fig
 • Ficus lyrata aka banjo fig

This statuesque plant with large, leathery, slightly crumpled leaves is top of many house plant growers’ wish list despite it being a somewhat temperamental house guest. Look for comparatively compact Ficus lyrata ‘Bambino’, which reaches just 1m/39in tall.

 • Family: Moraceae
 • Temperature: 15–24°C/59–75°F
 • Light: Bright, indirect light
 • Water: Allow to dry out between watering
 • Height and spread: 1.8×1.2m/6x4ft

WHERE TO GROW

Position in front of an east- or west-facing window away from cold draughts and radiators – anywhere, in fact, where temperature swings are common.

HOW TO GROW

Plant in a 3:1 mix of soil-based potting compost and perlite. Keep the humidity up in summer by misting the leaves every few days and preferably grow plants in groups. Figs are sensitive to both over- and underwatering so let the compost dry out between watering and then water really well. Feed monthly in the growing season. Reduce watering in winter, so that the compost is just moist. Repot every few years.

GROWING TIP

Fiddle-leaf fig is often sold as a single- stem plant, but it can be pinched out to encourage branching and to achieve an attractive, tree-like shape.

UNGRATEFUL

In the wild these are banyan figs, which start life as an epiphyte on another tree, then send roots down to the ground and eventually strangle the host tree.

Fiddle-leaf fig Ficus lyrata aka banjo fig
Fiddle-leaf fig Ficus lyrata aka banjo fig
Fiddle-leaf fig Ficus lyrata aka banjo fig
Fiddle-leaf fig Ficus lyrata aka banjo fig

Tiếng Việt

Cây Bàng Sing có tên khoa học là:

 • FOLIAGE
 • Fiddle-leaf fig
 • Ficus lyrata aka banjo fig

Loại cây đẹp như tranh này với những chiếc lá to, bóng mượt này nằm trong danh sách mong muốn của nhiều người trồng cây trong nhà mặc dù nó là một “vị khách” có “tính khí hơi thất thường”. Hãy tìm hiểu giống Ficus lyrata ‘Bambino’ tương đối nhỏ gọn, chỉ cao 1m.

 • Họ: Moraceae
 • Nhiệt độ: 15–24°C/59–75°F
 • Ánh sáng: Ánh sáng gián tiếp
 • Tưới nước: Để cây khô giữa các lần tưới
 • Chiều cao và chiều rộng: 1.8×1.2m/6x4ft

Nơi trồng thích hợp

Đặt trước cửa sổ quay về hướng Đông hoặc Tây. Tránh gió lùa và ở bất cứ đâu có nhiệt độ thường xuyên thay đổi.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Trồng trong hỗn hợp 3: 1 gồm phân trộn làm đất và đá trân châu. Giữ độ ẩm vào mùa hè bằng cách phun sương lên lá vài ngày một lần và tốt nhất là trồng cây theo nhóm. Cây Bàng Sing rất nhạy cảm với cả việc tưới quá mức và thiếu nước, vì vậy hãy để phân trộn khô đi giữa các lần tưới nước và sau đó tưới thật đẫm. Bón phân hàng tháng vào mùa sinh trưởng. Giảm tưới nước vào mùa đông, để phân trộn ẩm vừa phải. Sang chậu vài năm một lần.

Mẹo trồng cây

Cây Bàng Sing thường được bán dưới dạng cây một thân, nhưng nó có thể được tỉa để đạt được hình dạng giống cây hấp dẫn.

Thật không may…

Trong tự nhiên, những cây sung này bắt đầu cuộc sống như một loài biểu sinh trên một cây khác, sau đó đâm rễ xuống đất và cuối cùng bóp nghẹt cây chủ.

Fiddle-leaf fig Ficus lyrata aka banjo fig
Cây Bàng Sing (Fiddle-leaf fig Ficus lyrata aka banjo fig).
Fiddle-leaf fig Ficus lyrata aka banjo fig
Cây Bàng Sing (Fiddle-leaf fig Ficus lyrata aka banjo fig).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon