Chậu mới cho cây rắn dáng thác đổ của Walter Pall

Chậu mới cho cây rắn dáng thác đổ của Walter Pall

Nguồn: Walter-pall-bonsai – Walter Pall (03/04/2007)

Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (15/10/2019)

Chậu cũ của Horst Heinzlreiter thật tuyệt vời, nhưng cảm giác nó hơi nặng nề, tôi nghĩ vậy. Cái chậu mới của Petra có vẻ nhỏ hơn nhiều.

1, 2) Mùa thu 2006
3, 4) Ngày hôm nay (T4/2007)

blank

blank

blank

blank

 

0988110300
chat-active-icon
blank