Cây Phong Tam Giác (Trident Maple Tree) có vấn đề được sang chậu – Walter Pall

Cây Phong Tam Giác (Trident Maple Tree) có vấn đề được sang chậu – Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: Walter-pall-bonsai – Walter Pall (10/03/2007)

Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (14/10/2019)

Ngày hôm nay cây Phong Tam Giác đã có chậu mới. Chúng ta đã đi qua phần phát triển với cây này và giờ sẽ chuyển sang phần tinh chỉnh. Chậu trơn làm nổi bật thân cây lực lưỡng. Chậu của Petra Tomlinson.

  • 1) Bản phác thảo tán cây tương lai
  • 2, 3) Cây của ngày hôm nay

blank

blank

blank

0988110300
chat-active-icon
blank