Thư mục: Chi Podocarpus – Chi Thông Tre

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PLUM PINE, BUDDHIST PINE, SOUTHERN YEW (Podocarpus macrophyllusvar. maki)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PLUM PINE, BUDDHIST PINE, SOUTHERN YEW BOTANICAL NAME Podocarpus macrophyllusvar. maki In much of the United States, this plant is grown outside and is used as an evergreen hedging plant, hence, the southern yew common name. In northern climes, it is used as a houseplant.The […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Podocarpus (Chi Thông Tre) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Podocarpus: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): PLUM PINE (Podocarpus macrophyllus var. maki)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Botanical Name Podocarpus macrophyllus var. maki In much of the southern United States, Podocarpus macrophyllus is grown outside as an evergreen hedge, much like the yew of northern climates—thus the […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Podocarpus macrophyllus (Japanese yew)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English The Japanese yew is a tall tree in its native land. Grown as a houseplant, it is an elegant, somewhat delicate shrub that can […]

0988110300
chat-active-icon