Thư mục: Chi Phlebodium

[Ebook Việt Hóa] Cây trồng trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây trồng trong nhà – Lisa Eldred Steinkopf – BLUE BEAR’s PAW FERN (Phlebodium aureum)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Thu Hà English BLUE BEAR’S PAW FERN BOTANICAL NAME Phlebodium aureum Your attention is first drawn to the large blue fronds of the fern. As you get closer, your attention is then stolen by the huge furry “caterpillars” creeping along the medium. These furry rhizomes (spreading stems) crawl across […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Phlebodium bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Phlebodium: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Hare’s foot fern (Phlebodium aureum)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH Hare’s foot fern (Phlebodium aureum) is so called for its creeping rhizome, 0.5 to 1 inch thick and densely clothed in golden brown, fur-like scales, very much resembling the tiny paw of a hare. This really is a classic fern in looks and habit: large, […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): BLUE STAR FERN (Phlebodium aureum)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English Botanical Name Phlebodium aureum This fern’s blue color makes it a showstopper. As you get closer, your attention is then stolen by the huge “caterpillars” creeping along the potting medium. […]

0988110300
chat-active-icon