Thư mục: Họ Blechnaceae – Họ Ráng Lá Dừa

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Blechnum bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Blechnum: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Hard Fern, Miniature Tree Fern, Rib Fern (Blechnum gibbum)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Hard Fern, Miniature Tree Fern, Rib Fern: Blechnum gibbum Deeply cut, mid-green, stiff, crowded fronds form a spiral at the top in mature plants. Eventually, this […]

0988110300
chat-active-icon