Thư mục: Aqua Bonsai

Aqua Bonsai – Nghệ thuật trồng Bonsai không cần đất

Aqua Bonsai – Nghệ thuật trồng Bonsai không cần đất

Aqua Bonsai là một phong cách Bonsai mới sử dụng kỹ thuật thuỷ canh (một phương pháp trồng cây sử dụng phương pháp khoáng chất, trong nước, không dùng đất). Đầu tiên, cây Bonsai được trồng trong đất và đặt trong một hệ thống tuần hoàn có nước và đèn tăng tưởng. Chi tiết về […]

0988110300
chat-active-icon