Thư mục: Chi Browallia

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Browallia americana (Browallia)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English This beautiful South American annual makes a magnificent display in a tub, hanging basket, window box or pot. It branches freely very close to […]

0988110300
chat-active-icon