Thư mục: Tông Elatostemateae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Pellionia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – TRAILING WATERMELON BEGONIA, RAINBOW VINE (Pellionia repens)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English TRAILING WATERMELON BEGONIA, RAINBOW VINE BOTANICAL NAME Pellionia repens The dark burgundy edges and marbled middle give the appearance of a watermelon rind, giving this plant its common name. It’s a low-growing vine that is perfect for a terrarium if the light is bright enough. […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – WATERMELON VINE (Pellionia pulchra)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English WATERMELON VINE BOTANICAL NAME Pellionia pulchra The watermelon vine has veining on its leaves that resembles a watermelon rind, and, to top it off, it has reddish stems. It is quite often used in terrariums and vivariums. It is usually sold as either a small plant […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): WATERMELON VINE (Pellionia pulchra)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Botanical Name Pellionia pulchra The watermelon vine’s leaf veins resemble a watermelon rind—and to add to the effect, it also has reddish stems. This plant is usually sold as either […]

0988110300
chat-active-icon