Thư mục: Chi Dyckia

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – DYCKIA BROMELIAD

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English DYCKIA BROMELIAD As spiny as the edges of the leaves of dyckia are, one could mistake it as being related to the cactus family. It is actually related to the air plants or tillandsias, and the fruit-bearing pineapple plant.They aren’t epiphytes as the tillandsias are, […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Dyckia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

0988110300
chat-active-icon