Thư mục: Bộ Myrtales – Bộ Đào Kim Nương

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SHOWY MEDINILLA, PINK LANTERN, ROSY GRAPE (Medinilla magnifica)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English SHOWY MEDINILLA , PINK LANTERN, ROSY GRAPE BOTANICAL NAME Medinilla magnifica A well-grown blooming medinilla is a sight to behold.The pink flowers hanging down from the dark green foliage are show-stopping. In its native habitat, it most often grows as an epiphyte in trees. The leaves […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Medinilla bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Fuchsia (chi Hoa Lồng Đèn, chi Hoa Đăng) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Fuchsia (chi Hoa Lồng Đèn, chi Hoa Đăng): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Sonerila bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Sonerila: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ammannia [Cây Thuỷ Sinh] bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Ammannia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Rotala [Cây Thuỷ Sinh] bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Rotala [Cây Thuỷ Sinh]: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

0988110300
chat-active-icon