Thư mục: Tông Acalypheae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Acalypha (chi Cỏ Tai Tượng) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Acalypha: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Acalyphas (Acalypha, chi Cỏ Tai Tượng)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Vui Nguyễn  English AUTUMN Other people rend their clothes and mourn the loss of summer, but not me. I’ll miss the outdoor garden and fresh air just as much as the […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Chenille Plant, Foxtail, Philippine Medusa, Red Cattail, Red-Hot Cat’s Tail (Acalypha hispida)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  FLOWERING HOUSEPLANTS are more permanent features indoors than flowering potted plants, which have an ephemeral nature. When they are not flowering, they can be placed in […]

0988110300
chat-active-icon