Thư mục: Phân tông Oleinae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Osmanthus (chi Mộc Tê) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Osmanthus (chi Mộc Tê): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Osmanthus fragrans (Sweet olive)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English In areas where winter freezes are the exception rather than the rule, sweet olive grows outdoors as a shrub or small tree to 30 […]

0988110300
chat-active-icon