Thư mục: Chi Clerodendrum – Chi Bân Bấn

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Clerodendrum bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – BLEEDING VINE HEART (Clerodendrum thomsoniae)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English BLEEDING VINE HEART BOTANICAL NAME Clerodendrum thomsoniae This vine sends out white calyxes with red corollas protruding from their middles, giving it the name of “bleeding heart.”This plant likes a winter rest with cooler temperatures. It may lose a lot of its leaves at this […]

0988110300
chat-active-icon