Thư mục: Chi Smithiantha

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Smithiantha bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Smithiantha: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Temple Bell (Smithiantha hybrids)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Temple Bells: Smithiantha hybrids Tender, rhizomatous hybrids mainly derived from Smithiantha cinnabarina and Smithiantha zebrina. They have dark-green, heart-shaped leaves and many pendulous, long and bell-shaped, […]

0988110300
chat-active-icon