Thư mục: Chi Hemigraphis

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – WAFFLE PLANT (Hemigraphis alternata)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English WAFFLE PLANT BOTANICAL NAME Hemigraphis alternata The leaves of this plant have the texture of seersucker material, all wrinkled and wavy.The color is a dark green with purple undersides.The whole plant is dark enough to make it seem burgundy. It’s a welcome respite from an all-green […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Hemigraphis bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Hemigraphis: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

0988110300
chat-active-icon