Thư mục: Phân họ Rauvolfioideae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Vinca bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Vinca: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Phoenix (Chi Chà Là) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Phoenix (Chi Chà Là): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Allamanda cathartica (Golden trumpet)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English In a greenhouse, this woody vine native to tropical America will climb to its full height of 10 feet (3 m) in 4 years, […]

0988110300
chat-active-icon