Thư mục: Chi Trachelospermum – Chi Cổ Quả

Look up Science Name by Photos: All species (& cultivars) from genus Trachelospermum

Please click on small photos to see larger photos with science name.  Some species that do not have photos are either too rare or extinct. We update the database continuously.  

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Trachelospermum (chi Cổ Quả) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Trachelospermum: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Cắt tỉa cây Confederate jasmine, star jasmine (Trachelospermum jasminoides) bị cháy nắng và ảnh hưởng bởi nhiệt độ: Khi nào và cắt tỉa như thế nào?

Cắt tỉa cây Confederate jasmine, star jasmine (Trachelospermum jasminoides) bị cháy nắng và ảnh hưởng bởi nhiệt độ: Khi nào và cắt tỉa như thế nào?

Cây có thể phục hồi sau cháy nắng và stress nhiệt không? Nếu nó không quá nghiêm trọng, thì có. Tôi sống ở Tucson, Arizona nơi có ánh nắng gay gắt và cái nóng mùa hè có thể không ngừng. Hoa lài sao của tôi cháy hàng vào mùa hè năm ngoái và một lần […]

0988110300
chat-active-icon