Thư mục: Chi Oreocereus

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Oreocereus bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – OLD MAN OF THE ANDES (Oreocereus celsianus)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English OLD MAN OF THE ANDES BOTANICAL NAME Oreocereus celsianus The white furry covering of this cactus gives it the common name, along with the fact that it grows high in the Andes Mountains of South America. Its white covering is grown to protect it from sunburn. Do […]

0988110300
chat-active-icon