Thư mục: Chi Aporocactus

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Aporocactus bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Aporocactus: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Rat’s Tail Cactus, Rattail Cactus (Aporocactus flagelliformis)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Rat’s Tail Cactus, Rattail Cactus: Aporocactus flagelliformis Forest cactus with long, spine-clad, mid-green stems, ½in (12mm) wide and up to 3ft (90cm) long. It bears funnel-shaped, […]

0988110300
chat-active-icon