Thư mục: Chi Ferocactus

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ferocactus bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Ferocactus: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Compass Barrel Cactus (Ferocactus acanthodes)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Compass Barrel Cactus: Ferocactus acanthodes Sometimes known as Ferocactus cylindraceus, this well-armed desert cactus has a spherical body, becoming elongated with age, with up to 23 […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Ferocactus horridus

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  [No common name]: Ferocactus horridus Also known as Ferocactus peninsulae, this fearsome-looking, globular, glaucous green cactus has 12 ribs covered in groups of strong, reddish spines. […]

0988110300
chat-active-icon