Thư mục: Tông Cocoseae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Lytocaryum bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Lytocaryum: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Dwarf Coconut Palm, Weddel Palm (Lytocaryum weddellianum)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Dwarf Coconut Palm, Weddel Palm: Lytocaryum weddellianum Earlier known as Microcoelum weddellianum, Syagrus weddelliana and Cocos weddelliana, this feather-type palm has a diminutive nature, only reaching […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Microcoelum weddeliana (Dwarf coconut palm)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English This is an attractive, deceptively delicate-looking house palm that, in fact, is tough and relatively easy to care for. Despite the name, it does […]

0988110300
chat-active-icon