Thư mục: Chi Trevesia

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Trevesia palmata (Snowflake tree, Snowflake aralia)

f7cuh h  3Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English The small but striking snowflake tree comes from India and China. Its green leaves, up to 2 feet (60 em) across, spread […]

0988110300
chat-active-icon