Thư mục: Họ Apiaceae – Họ Hoa Tán – Họ Cà Rốt

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – JAPANESE FATSIA (Fatsia japonica ‘Spider’s Web’)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English JAPANESE FATSIA BOTANICAL NAME Fatsia japonica ‘Spider’s Web’ The large palmate leaves of this plant are striking.The fatsia can become a large plant and make a great focal point in a large area. If you have a cooler spot in the house, this plant prefers […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Fatsia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Fatsia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Culinary Herbs (Thảo mộc gia vị) 

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH What a delight it is to harvest fresh herbs from pots lining your kitchen windowsills. No won- der then that so many people grow certain herbs as houseplants, even if only as temporary ones. All, including many scented-leaf gerani- ums (page 96), have scented, aromatic […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): JAPANESE ARALIA (Fatsia japonica)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English Botanical Name Fatsia japonica The Japanese aralia is a great focal point in a room. Its large, palmately lobed leaves have seven to nine lobes, and the plant can grow […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: False Castor Oil Plant, Formosa Rice Tree, Glossy-Leaved Paper Plant, Japanese Fatsia, Paper Plant (Fatsia japonica)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  False Castor Oil Plant, Formosa Rice Tree, Glossy-Leaved Paper Plant, Japanese Fatsia, Paper Plant: Fatsia japonica Often erroneously known as the Castor Oil Plant (Ricinus communis), […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Japanese aralia (Fatsia japonica)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Hạnh Nguyên ENGLISH Japanese aralia (Fatsia japonica) was introduced into cultivation in the western world in the early 1800s and has been a popular houseplant ever since. It adds tropical flair to any room. This big, bold, burly foliage plant is especially desirable because it does well in […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Centella bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Centella: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Cách trồng Mùi Tây Ý (Petroselinum crispum)

Cách trồng Mùi Tây Ý (Petroselinum crispum)

Được trồng để có hương vị và đặc tính ẩm thực cao, mùi tây lá dẹt của Ý thường bị nhầm với rau mùi, mặc dù hương vị và mùi thơm không thể khác hơn. Một thành phần truyền thống của garni bó hoa, mùi tây rất linh hoạt trong nhà bếp và chứa một […]

0988110300
chat-active-icon