Thư mục: Tông Zantedeschieae

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Calla Lilies (Zantedeschia, chi Vân Môn)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Vui Nguyễn  English CALLA LILIES SECRETLY, I DON’T mind if my calla lilies fail to flower in summer. During the growing season, I take them outdoors and position them where they […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Calla lily (Zantedeschia spp.)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH As with all aroids, the colorful part of the calla lily (Zantedeschia spp.) is the scoop-shaped spathe surrounding a finger-like spadix covered with minute flowers. Hundreds of these barely visible flowers are packed onto the spa- dix. The big, bright spathe and the gorgeous foliage […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Zantedeschia (Chi Vân Môn) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Zantedeschia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

0988110300
chat-active-icon