Thư mục: Phân họ Orchidoideae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ludisia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – JEWEL ORCHID (Ludisia discolor)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English JEWEL ORCHID BOTANICAL NAME Ludisia discolor This terrestrial orchid is grown for its beautiful foliage more than for its spikes of white flowers.The burgundy foliage has iridescent peach stripes.This is an extremely easy orchid to grow in potting medium and achieve bloom in a medium-light window. […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): JEWEL ORCHID (Ludisia discolor)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English Other Common Names Black jewel orchid Botanical Name Ludisia discolor Though the white spikes of flowers on this plant are beautiful, they are nothing compared to its amazing foliage, whose […]

[Wikicare] Hướng dẫn chăm sóc Jewel Orchid (Ludisia discolor)

Lan Kim Tuyến đã thực sự trở nên phổ biến trong 2 năm qua + khá dễ hiểu tại sao. Hơn + nhiều loại khác đã gia nhập thị trường cây trồng trong nhà vào năm 2020 + các loại hiếm hơn thường bán hết trong vài ngày. Tôi nhớ mình đã yêu chúng tại […]

0988110300
chat-active-icon