Thư mục: Tông Collabieae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Phaius bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – NUN ORCHID (Phaius tankervilleae)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English NUN ORCHID BOTANICAL NAME Phaius tankervilleae The nun orchid is often seen at garden centers these days and for good reason. It is a terrestrial orchid that is easy to grow in the house. It normally grows in the ground instead of epiphytically like most orchids. […]

0988110300
chat-active-icon