Thư mục: Phân họ Asphodeloideae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Haworthia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – FAIRY WASHBOARD: Haworthiopsis limifolia (syn. Haworthia limifolia)

Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English This diminutive native African succulent plant is one of my favorites. Unlike most other succulents, it doesn’t need high light to thrive indoors. A medium to bright light is […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – FAIRY WASHBOARD (Haworthia limifolia)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English FAIRY WASHBOARD BOTANICAL NAME Haworthia limifolia Haworthias are the perfect succulents for our homes, as they need less light than most succulents, which need full sun. The flower grows in a small rosette, and each leaf has ridges protruding from the surface, giving it its common […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – ZEBRA PLANT (Haworthia fasciata)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English ZEBRA PLANT BOTANICAL NAME Haworthia fasciata The white tubercles (small, rounded protuberances) that cover the leaves of this small plant occur in a stripe-like pattern— hence the zebra name. Haworthia plants as a group are great houseplants, as they can take lower light levels than […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – OX-TONGUE (Gasteria carinata var.verrucosa)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English OX-TONGUE BOTANICAL NAME Gasteria carinata var.verrucosa Ox-tongue leaves are said by some to resemble a tongue.They do have a rounded tip and tubercles (small round protuberances) scattered over the leaves.They are easy to grow and they can be placed in lower light and still do well.The […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Gasteria bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Gasteria: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Haworthia (Haworthia attenuata)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH These striking little plants are choice succulents that are easy to grow, low maintenance, and almost indestructible. Haworthias look like min- iature aloes with zebra stripes; the most desir- able species for growing indoors are Haworthia attenuata, H. bolusii, H. fasciata, and H. maxima. These […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Ox Tongue, Rice Gasteria, Wart Gasteria, Warty Aloe (Gasteria verrucosa (Gasteria carinata var. verrucosa))

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Ox Tongue, Rice Gasteria, Wart Gasteria, Warty Aloe: Gasteria verrucosa (Gasteria carinata var. verrucosa) This succulent has tapering, dark-green leaves 5–6in (13–15cm) long. They are borne […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): FAIRY WASHBOARD (Haworthia limifolia var. ubomboensis và Haworthia limifolia)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English Botanical Name Haworthia limifolia var. ubomboensis (left) and Haworthia limifolia (right) If you are obsessed with succulents but have problems growing them because you don’t have enough sun, there is […]

[Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants – Zebra Cactus (Haworthia attenuata)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants: 30 Lovely varieties to brighten up your home – Angela Staehling  (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc: 30 loại cây đáng yêu làm bừng sáng nhà bạn)  Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English • Haworthia attenuata • The zebra cactus is a striking little […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Haworthia

Called zebra plant because of the barnacle-like encrustations on its leaves, Haworthia fasciata goes way back as a houseplant.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi  English I never doubted that Haworthia fasciata was indestructible. Actually, I didn’t think much about it one way or another until I dragged home a couple […]

0988110300
chat-active-icon