Thư mục: Phân tông Massoniinae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ledebouria bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SILVER SQUILL (Ledebouria socialis (syn. Scilla violacea))

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English SILVER SQUILL BOTANICAL NAME Ledebouria socialis (syn.Scilla violacea) This small, bulbous plant has beautiful strappy leaves mottled with splotches of dark green.The underside of the leaf is a burgundy color. The bulb is usually sitting on top of the medium, adding to the uniqueness of this […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Silver squill

Diehard plants can do stunts, and that’s how this never-say-die silver squill (Ledebouria socialis) got tucked into a tackle box with a haworthia and mini jade plant, then top-dressed with marbles.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi  English   I’m coming through the door, hauling my usual load of booty snagged at a flea market. After a few trips back and forth to […]

0988110300
chat-active-icon