Thư mục: Chi Yucca

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – YUCCA CANE (Yucca guatemalensis (syn. Yucca elephantipes))

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English YUCCA CANE BOTANICAL NAME Yucca guatemalensis (syn.Yucca elephantipes) The plants have a coarse texture and are usually offered for sale in containers with three sizes of canes, to make for a fuller, more attractive plant.The bold look adds to a modern home setting and is […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Yucca bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Yucca: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Izote, Palm Lily, Spineless Yucca (Yucca elephantipes)

Izote, Palm Lily, Spineless Yucca: Yucca elephantipes

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Izote, Palm Lily, Spineless Yucca: Yucca elephantipes Earlier known as Yucca guatemalensis, this tree-like evergreen develops stiff, green leaves up to 3ft (90cm) long, with rough […]

Cách chăm sóc Cây Yucca

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ tất cả về cách chăm sóc cây Yucca, bao gồm chăm sóc cây Yucca trong nhà và ngoài trời, cách nhân giống cây Yucca, ánh sáng và lượng nước cần thiết cho cây, v.v.! Loại cây này phát triển mạnh khi bị bỏ rơi và nó rất đẹp, vì […]

0988110300
chat-active-icon