Thăm vườn Bonsai của Michael Hagedorn

Thăm vườn Bonsai của Michael Hagedorn

Nguồn: Michael Hagedorn’s garden – Bonsaiempire

Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (05/10/2019)

Michael Hagedorn bắt đầu chơi Bonsai từ năm 15 tuổi, sau đó trở thành thợ học việc của thầy Shinji Suzuki. Ông đã dành rất nhiều năm ở Nhật Bản học về Bonsai, sau đó ông đã quay trở lại Mỹ và bắt đầu xây dựng khu vườn riêng.

Watering Bonsai trees

Michael tưới cây Bonsai

Shohin bonsai trees

Trong vườn cây của ông bạn sẽ thấy nhiều cây lớn, cũng có cả những cây Shohin được tinh chỉnh rất đẹp.

Bonsai masterpiece

Đường vào khu vườn, một số tuyệt phẩm chào đón bạn!

Japanese maple after watering

Một tác phẩm rừng

0988110300
chat-active-icon
blank