Tạo kiểu cho cây Bonsai Bách Xù Sabina (sabina juniper) – Walter Pall

Tạo kiểu cho cây Bonsai Bách Xù Sabina (sabina juniper) – Walter Pall

Nguồn: http://walter-pall-bonsai.blogspot.com – Walter Pall (06/2007)

Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (04/11/2019)

Cây này đã được đi dây 2 năm. Dây bắt đầu ăn vào thân cành. Vì vậy chúng tôi đã loại bỏ dây hoàn toàn. Những cành dài rủ xuống như một cây liễu rũ (weeping willow). Tôi phải sửa chúng với một số dây cáp lần nữa. Tôi nghĩ rằng cây này sẽ được hoàn thiện việc đi dây trong mùa hè.

Hai mặt tiền khả thi, dĩ nhiên. Tôi KHÔNG cố gắng hết sức để có 2 mặt tiền. Nó chỉ là thường tự xảy ra. Điều này xuất phát từ việc đối xử với cây Bonsai như một tác phẩm điêu khắc 3 chiều và chúng phải nhìn đáng tin cậy từ mọi phía.

blank

blank

blank

0988110300
chat-active-icon
blank