Danh sách các bài viết có Thẻ: Cây Vân Sam Ezo

Tạo dáng Bonsai phong cách Rừng cùng Cây Vân Sam Ezo (ezo spruce, Pice jezoeni) – Saburo Kato

Nguồn: Tạp chí Bonsai Focus English Edition T7/T8 2019 Dịch và biên tập: Dũng Cá Xinh (11/08/2021)  English CREATING FOREST BONSAI: A RELATIVELY EASY & INEXPENSIVE WAY TO A LIFETIME OF BONSAI ENJOYMENT Our Co-President, Felix Laughlin, gave this presentation on November 10, 2019 at the Blue Ridge Bonsai Society in Asheville, NC, as part of […]

Cây Vân Sam Ezo (ezo spruce, Pice jezoeni) dáng văn nhân của Walter Pall

Cây Vân Sam Ezo (ezo spruce, Pice jezoeni) dáng văn nhân của Walter Pall

Nguồn: http://walter-pall-bonsai.blogspot.com – Walter Pall (05/2007) Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (04/11/2019) Cây Vân Sam Ezo (ezo spruce, Pice jezoenis) là một phần của một giao dịch khoảng 15 năm trước. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó đủ tốt để có thể tạo dáng nên tôi để nó đó. Không ai muốn […]

0988110300
chat-active-icon