[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Davallia fejeensis (Rabbit’s foot fern)

5/5 - (10 bình chọn)
 • Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Biên dịch: Team Codai.net 

English

This unique fern produces a rhizome that hangs over the top of the pot and looks uncannily like a rabbit’s foot. The plant’s fronds, though growing to 18 inches (46 cm) in their natural habitat, will rarely exceed 12 inches (30 cm) when domesticated. This fern differs from most others because it should not be humidified by spraying nor treated with hard tap water, as it is sensitive to salts. The rhizome should not be planted in the soil but raised above the soil level and grown over the edge of the pot. These are good plants for hanging baskets, as their furry “feet” make an attractive display. 

A healthy rabbit's foot fern has slightly glossy leaves but is often bought forits striking, furry-looking rhizomes, which hang down over the top of the pot like a rabbit's foot. Unlike most ferns, it should not be sprayed (misted). If it becomes necessary to treat it with insecticides, these should be added to the soil when watering. 
A healthy rabbit’s foot fern has slightly glossy leaves but is often bought forits striking, furry-looking rhizomes, which hang down over the top of the pot like a rabbit’s foot. Unlike most ferns, it should not be sprayed (misted). If it becomes necessary to treat it with insecticides, these should be added to the soil when watering.

Light 

Prefers indirect light near window that does not get full sun. Keep out of direct sunlight. 

Temperature 

In summer, 64-68°F (18-20°C); reasonably steady, 60°F (16°C), in winter. 

Water 

Water 2 or 3 times a week in summer and once or twice a week in winter with soft (or distilled) water. Keep soil moist but not soaked. 

Humidity 

Does not thrive in dry air, but do not spray with water. Stand pot on saucer of pebbles almost covered with water. A kitchen that is sometimes steamy is ideal, as is a bathroom. 

Feeding 

Every 14 days in growing sea- son, feed with diluted liquid houseplant food. Use half the amount recommended by the manufacturer. Use no “plant sticks” or granulated food. 

Soil 

Use soil of 3 parts fibrous peat or well-rooted leaf mold, I part chopped (milled) sphagnum moss, 1 part sharp sand. 

Repotting 

In spring, repot into clay pot one size larger. Good drainage is essential: Line pot with broken crocks. 

Cleaning 

Dust lightly with feather duster. Use no leafshine. 

Repotting 

 • 1. Carefully remove plant from old pot. Do not damage rhizomes. 
 • 2. Mix soil of 3 parts fibrous peat or leaf mold, I part chopped (milled) sphagnum moss, I part sharp sand. 
 • 3. Add broken crocks or pebbles to provide drainage in pot 1 size larger. 
 • 4. Put layer of soil in new pot and place plant on it. Cover with rest of soil, allowing rhizomes to remain above surface. 

What Goes Wrong 

 • White mold on stems and leaflets in summer: Mildew. Plant is either too wet (from overwatering or spraying) or possibly pot-bound. Repot and water once with systemic fungicide. 
 • Fronds have black patches and are distorted: Leafshine damage. Clean only with feather duster. 
 • Leaflets pale, tips turn brown: Too much sun. Keep in light place but not in direct sunlight. 
 • Whole fronds turn black: Damage from spraying with either water or insecticide. Do not spray at all. 
 • Leaflets fall in winter: Some leaf loss is natural. but if all leaflets fall. area is too cold. Place in warmer room (at least 60°F – 16°C) in winter
 • Whole fronds turn brown: Too hot. air too dry. Keep between 60°F (16°C) and 68°F (20°C). Do not spray; place pot on wet pebbles instead. 
 • Plant does not grow: Too dark. Move to area of diffused daylight. If growth stunted and no rhizomes appear. soil is too heavy. Repot in spring using suggested soil mixture. 
 • White insects hopping in soil: Whitefly. Add systemic insecticide to water every 14 days until clear. Do not spray plant. 
 • Leaflets turn brown at tips in summer: Humidity too high. Do not spray. 
 • Tiny black-winged insects on leaves. Growth stunted: Thrips. Do not spray plant. but add systemic insecticide to water every 14 days until clear. 
 • Rhizomes turn black: Hard water used or salts in water. Also caused by plant- fertilizer sticks or granulated plant food . 
 • Leaflets shrivel in summer: Direct sunlight. Move to are of diffused light. 

Tiếng Việt

Cây dương xỉ độc đáo này tạo ra một thân rễ treo trên đỉnh chậu và trông giống như bàn chân của một con thỏ. Các lá của cây, mặc dù phát triển đến 18 inch (46 cm) trong môi trường sống tự nhiên của chúng, hiếm khi vượt quá 12 inch (30 cm) khi được thuần hóa. Cây dương xỉ này khác với hầu hết các loại cây khác vì không nên làm ẩm nó bằng cách phun hoặc xử lý bằng nước máy, vì nó rất nhạy cảm với muối. Thân rễ không nên trồng xuống đất mà nên nâng cao hơn mặt đất và trồng tràn ra mép chậu. Đây là những cây tốt để treo giỏ, vì “đôi chân” đầy lông của chúng trở thành một món đồ trưng bày hấp dẫn.

A healthy rabbit's foot fern has slightly glossy leaves but is often bought forits striking, furry-looking rhizomes, which hang down over the top of the pot like a rabbit's foot. Unlike most ferns, it should not be sprayed (misted). If it becomes necessary to treat it with insecticides, these should be added to the soil when watering. 
Cây dương xỉ chân thỏ khỏe mạnh có lá hơi bóng nhưng nên mua những thân rễ nổi bật, có lông, rủ xuống trên đỉnh chậu giống như chân thỏ. Không giống như hầu hết các loại dương xỉ, nó không nên được phun (phun sương). Nếu cần thiết phải xử lý bằng thuốc diệt côn trùng, nên bổ sung chúng vào đất khi tưới nước.

Ánh sáng 

Thích ánh sáng gián tiếp gần cửa sổ không bị ánh nắng mặt trời chiếu vào. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Nhiệt độ

Vào mùa hè khoảng 64-68 ° F (18-20 ° C); ổn định hợp lý là 60 ° F (16 ° C) vào mùa đông.

Nước 

Tưới nước 2 hoặc 3 lần một tuần vào mùa hè và một hoặc hai lần một tuần vào mùa đông bằng nước mềm (hoặc nước cất). Giữ đất ẩm nhưng không được ngâm nước.

Độ ẩm 

Không phát triển mạnh trong không khí khô, nhưng không phun với nước. Đặt chậu trên đĩa sỏi gần như phủ đầy nước. Đôi khi một nhà bếp có hơi nước hay phòng tắm là lý tưởng.

Bón phân 

Cứ sau 14 ngày trong mùa sinh trưởng, dùng phân bón hữu cơ dạng lỏng pha loãng. Sử dụng một nửa lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Không sử dụng “que thực vật” hoặc thức ăn dạng hạt.

Đất 

Sử dụng đất gồm 3 phần than bùn dạng sợi hoặc nấm mốc đã bám rễ tốt, 1 phần rêu sphagnum băm nhỏ (xay), 1 phần cát sắc.

Thay chậu

Vào mùa xuân, thay vào chậu đất sét lớn hơn một chút. Thoát nước tốt là điều cần thiết: Chậu lót có vết nứt.

Làm sạch

Phủi nhẹ bằng khăn lau lông mềm. Không sử dụng xịt bóng lá.

Các bước thay chậu 

 • 1. Cẩn thận lấy cây ra khỏi chậu cũ. Không làm hỏng thân rễ.
 • 2. Trộn đất gồm 3 phần than bùn dạng sợi hoặc nấm mốc, một phần rêu sphagnum băm nhỏ (xay), một phần cát sắc.
 • 3. Thêm các mảnh vỡ hoặc đá cuội để thoát nước trong chậu lớn hơn.
 • 4. Đổ lớp đất vào chậu mới và đặt cây lên đó. Che phủ phần còn lại của đất, cho phép thân rễ ở trên bề mặt.

Những vấn đề có thể xảy ra

 • Mốc trắng trên thân và lá non vào mùa hè: Nấm mốc. Cây quá ẩm (do tưới quá nhiều hoặc phun thuốc) hoặc có thể bị bó vào chậu. Thay chậu và tưới nước thêm thuốc diệt nấm toàn thân.
 • Mặt trước có các mảng đen và bị biến dạng: Hư hại do xịt bóng lá. Chỉ làm sạch bằng khăn lau lông mềm.
 • Lá non nhợt nhạt, đầu lá chuyển sang màu nâu: Quá nhiều nắng. Để ở nơi có ánh sáng nhẹ nhưng không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
 • Toàn bộ lá chuyển sang màu đen: Thiệt hại do phun nước hoặc thuốc trừ sâu. Không được phun.
 • Lá nhỏ rụng vào mùa đông: Một số lá bị rụng là tự nhiên nhưng nếu tất cả các lá rụng thì do khu vực quá lạnh. Đặt trong phòng ấm hơn (ít nhất 60 ° F – 16 ° C) vào mùa đông
 • Toàn bộ lá chuyển sang màu nâu: Quá nóng, không khí quá khô. Giữ trong khoảng từ 60 ° F (16 ° C) đến 68 ° F (20 ° C). Không phun nước; Thay vào đó hãy đặt chậu lên đá cuội ướt.
 • Cây không phát triển: Quá tối. Di chuyển đến khu vực có ánh sáng ban ngày khuếch tán. Nếu cây sinh trưởng còi cọc và không có thân rễ thì do đất quá nặng. Thay chậu vào mùa xuân và sử dụng hỗn hợp đất được gợi ý.
 • Côn trùng trắng nhảy trong đất: Ruồi trắng. Thêm thuốc diệt côn trùng toàn thân vào nước và xịt 14 ngày một lần cho đến khi sạch. Không phun thuốc cho cây.
 • Lá nhỏ chuyển sang màu nâu ở phần ngọn vào mùa hè: Độ ẩm quá cao. Không phun nước.
 • Côn trùng cánh đen nhỏ xíu trên lá. Sinh trưởng còi cọc: Bọ trĩ. Không phun thuốc trừ sâu toàn thân nhưng thêm vào nước và xịt 14 ngày một lần cho đến khi cây sạch.
 • Thân rễ chuyển sang màu đen: Dùng nước cứng hoặc có muối trong nước. Hoặc do que phân bón thực vật hoặc thức ăn thực vật dạng hạt gây ra.
 • Lá nhăn nheo vào mùa hè: Ánh nắng trực tiếp. Di chuyển đến nơi có ánh sáng khuếch tán.

 


Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon