Chùm ảnh: Thông rụng lá vào mùa đông – Walter Pall

Chùm ảnh: Thông rụng lá vào mùa đông – Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (11/01/2007)

Chùm ảnh: Thông Rụng Lá Vào Mùa đông – Walter Pall
Chùm ảnh: Thông Rụng Lá Vào Mùa đông – Walter Pall
Chùm ảnh: Thông Rụng Lá Vào Mùa đông – Walter Pall
Chùm ảnh: Thông Rụng Lá Vào Mùa đông – Walter Pall
Chùm ảnh: Thông Rụng Lá Vào Mùa đông – Walter Pall
Chùm ảnh: Thông Rụng Lá Vào Mùa đông – Walter Pall
Tất cả các cây đều là Cây Thông Rụng Lá Châu Âu (Europan larches, Larix decidua). Tất cả đều là cây thu thập! Hầu hết đều đang ở giai đoạn phát triển ban đầu.
1) 60 cm
2) 60 cm, chậu của Josef Mairhofer
3) 25 cm, dạng Shohin (mini Bonsai)
4) 25 cm, dạng Shohin (mini Bonsai) (chậu giả định)
5) 40 cm, chậu của Josef Mairhofer
6) 55 cm, chậu của Peter Krebs
0988110300
chat-active-icon
blank