Chùm ảnh: Một cây Sơn Tra (Hornbeams) của Tony Tickle

Chùm ảnh: Một cây Sơn Tra (Hornbeams) của Tony Tickle

Nguồn: ibonsaiclub

Dịch và biên tập: Dũng Cá Xinh (09/10/2019)

Hình ảnh
Tên
Quốc gia
Giới thiệu nhanh
Xem thêm
blank
Tony Tickle
blank

Tony Tickle sinh ra tại Manchester. Ông đã đạt các giải thưởng: Á quân New Talent Contest (1995), Gingko Award (1997), UBI Award (1997 & 1999), EBA Award of Merit (1999), Chase Rosade Medal

Đây là cây của F. Waheedy mua của Tony Tickle. Cây đã được Tony thu thập và trồng 3 năm.

Yamadori Hawthorn 110
Yamadori Hawthorn 210
Yamadori Hawthorn 310
Yamadori Hawthorn 410
Yamadori Hawthorn 510
Yamadori Hawthorn 610
Yamadori Hawthorn 710

Yamadori Hawthorn 810
Yamadori Hawthorn 910

0988110300
chat-active-icon
blank