Chùm ảnh: Cây Nhũ Hương (Pistacia lentiscus, Mastic tree) – Marija and Andrija

Chùm ảnh: Cây Nhũ Hương (Pistacia lentiscus, Mastic tree) – Marija and Andrija
Đánh giá

Nguồn: animabonsai

Dịch: Admin codai.net NVDzung (09/10/2019)

Pistacia lentiscus Lentis10

Một Cây Nhũ Hương (Pistacia lentiscus, Mastic tree) – Marija and Andrija – 2010

Pistacia lentiscus Lentis11

Một Cây Nhũ Hương khác (Pistacia lentiscus, Mastic tree) – Marija and Andrija – 2010

Pistacia lentiscus Pistac10

Ảnh chụp cây mới thu thập năm 2008

Pistacia lentiscus Pistac11

Ảnh vào mùa xuân 2010

Pistacia lentiscus _mg_2210

Pistacia lentiscus Pistac10

Pistacia lentiscus Pistac11

Pistacia lentiscus Pistac12

Pistacia lentiscus Pistac13

Pistacia lentiscus Pistac14

Pistacia lentiscus Pistac15

Pistacia lentiscus Pistac16

Một số hình ảnh sang chậu:

Pistacia lentiscus - Page 2 QDSC_8876w

Pistacia lentiscus - Page 2 QDSC_8881ofw

Pistacia lentiscus - Page 2 QDSC_8887w

Pistacia lentiscus - Page 2 Pista110

 

0988110300
chat-active-icon
blank