Chùm ảnh: Cây Du Elms với hình dáng mùa đông

Chùm ảnh: Cây Du Elms với hình dáng mùa đông

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall

Chùm ảnh: Cây Du Elms Với Hình Dáng Mùa đông
Chùm ảnh: Cây Du Elms Với Hình Dáng Mùa đông
 1 – 2) Cây Cơm Nguội Châu Âu (Huge Hackberry, Celtis australis) – 65 cm
Chùm ảnh: Cây Du Elms Với Hình Dáng Mùa đông
Chùm ảnh: Cây Du Elms Với Hình Dáng Mùa đông
3) – 4) Du Đồng Châu Âu (European field elm, Ulmus campestre) – 55 cm
Chùm ảnh: Cây Du Elms Với Hình Dáng Mùa đông
5) Cây Du Châu Á (Small Asian elm, Ulmus foraminifery) – 10 cm
Chùm ảnh: Cây Du Elms Với Hình Dáng Mùa đông
6) Cây Du Châu Á (Small Asian elm, Ulmus foraminifery) – 13 cm
Chùm ảnh: Cây Du Elms Với Hình Dáng Mùa đông
Chùm ảnh: Cây Du Elms Với Hình Dáng Mùa đông
7 – 8) Cây Du Tàu (Chinese elm, Ulmus parviflora) – 18 cm
Chùm ảnh: Cây Du Elms Với Hình Dáng Mùa đông
9) Cây Du Tàu (Chinese elm, Ulmus parviflora) – 55 cm
0988110300
chat-active-icon
blank