Chùm ảnh: Cây Bonsai mùa Xuân 2007 của Walter Pall

Chùm ảnh: Cây Bonsai mùa Xuân 2007 của Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: Walter-pall-bonsai – Walter Pall (03/04/2007)

Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (14/10/2019)

1, 2) Cây Mộc Qua Trung Quốc – Chinese quince, 70 cm
3) Cây Du Đồng Châu Âu – European field elm 50 cm
4) Cây Phong Nhật Bản – Japanese maple, 35 cm
5) Cây Phong Nhật Bản – Japanese maple 35 cm
6) Cây Mận Gai (blackthorn, sloe, Prunus spinosa), 50 cm
7) Euonymus europea 30 cm

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

 

1) Vân Sam Na Uy (European spruce, Picea abies) – 90 cm
2) Diệp Lạc Tùng Châu Âu (European larch, Larix decidua) – 55 cm
3) Thông Rụng Lá Nhật (Hybrid larch, Larix x marschlinsii) – 55 cm
4) Cây Đoạn (Linden, Tilia) – 90 cm

blank

blank

blank

blank

 

0988110300
chat-active-icon
blank