Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây Thông The Woman In Red – Alfredo Salaccione

blank

Nguồn: Bonsailab – Alfredo Salaccione

Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (21/10/2019)

Sau những công việc mang tính thường xuyên, tôi đắt đầu đi dây. Tôi cố gắng sắp xếp trật tự cho các tán lá. Theo cách này, ánh sáng và không khí có thể chạm tới mọi chồi.

blank

blank

blank
blank

blank

Công việc tiếp tục. Tôi quyết định cắt một số nhánh nhỏ không cần thiết.

blank

Một chút nghiêng giúp đỉnh hướng về trung tâm và làm cho nó cân bằng hơn. Đổi mặt trước tôi sẽ có một gốc cây lớn hơn.

blank

Công việc tốt cần nhiều giờ tập trung.

Vị trí của mỗi nụ là rất quan trọng cho kết quả cuối cùng.

blank

Cây chưa được sang chậu mới trong nhiều năm, vì vậy nó cần một chậu mới. Tôi có hai cái chậu khả thi. Thật không đơn giản để đưa ra lựa chọn chuẩn, nhưng cuối cùng tôi cũng thích sử dụng màu đỏ hơn. Điều này khá bất thường, nhưng nó cung cấp thêm nhiều ánh sáng cho cây.

blank

blank

Rất tốt! Rễ có màu trắng và đẹp, và chúng có mùi nấm.

blank

blank

Công việc đã kết thúc. Cây thông rất hài hoà với chậu màu đỏ mới; một khung hình phá vỡ quy tắc, nhưng hoàn thiện một bức tranh.

blank

Khi tôi nhìn vào “cô ấy”, tôi thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ xinh đẹp!

blank

0988110300
chat-active-icon
blank