Chia sẻ cách làm cây Bonsai nhân tạo

Chia sẻ cách làm cây Bonsai nhân tạo
Đánh giá

Nguồn: Bonsaiempire

Dịch: Admin codai.net NVDzung (10/10/2019)

Bonsai trees can grow very old, and it takes years (even decades) to create a full grown tree. Paul Finch did something amazing, he created an Artificial Bonsai that looks so incredibly real that I still can’t believe it’s fake!

Bonsai là những cây thường có độ tuổi rất cao, và nó có thể mất đến nhiều năm (thậm chí nhiều thập kỷ) để tạo ra một cây phát triển đầy đủ. Paul Finch đã làm một việc thú vị, anh đã tạo ra một cây Bonsai nhân tạo nhìn vô cùng thật và tôi vẫn không thể nào tin nó là hàng fake!

Cây Bonsai nhân tạo!

Artificial Bonsai

Không thể tin nó là cây fake! Nhìn thật vô cùng, cho dù là chụp cận cảnh!

 

Cây “Bonsai nhân tạo” đã được tạo ra như thế nào?

Tạo ra một cây Bonsai nhân tạo tốn khá nhiều công sức. Chúng ta cần làm chậu Bonsai và sau đó là làm thân cây. Thân được tạo hình và các cấu trúc cành nhánh được tạo ra bởi việc đi đây. Dưới đây bạn sẽ thấy một số hình ảnh của quá trình này.

Creating the fake bonsai from clay

Làm thân cây, sử dụng đất sét 

Production of the artificial bonsai

Thân đã gần hoàn thành, tiếp tục làm các cấu trúc nhánh cây

Almost done

Công việc của thân đã hoàn thiện, nó nhìn tinh tế và rất thật. Paul Finch bắt đầu làm các tán lá để hoàn thiện cây Bonsai nhân tạo của mình.

0988110300
chat-active-icon
blank