Thư mục: Bộ Dicranales

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ceratodon [Cây Thuỷ Sinh] bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Ceratodon [Cây Thuỷ Sinh]: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Dicranum [Cây Thuỷ Sinh] bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Dicranum [Cây Thuỷ Sinh]: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Leucobryum bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Leucobryum: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants – Angela Staehling (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc) – Cushion Moss (Leucobryum glaucum)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants: 30 Lovely varieties to brighten up your home – Angela Staehling  (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc: 30 loại cây đáng yêu làm bừng sáng nhà bạn)  Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English • Leucobryum glaucum • A shade-loving plant, cushion moss thrives in […]

0988110300
chat-active-icon