Thư mục: Ngành Bryophyta – Ngành Rêu

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Grimmia [Cây Thuỷ Sinh] bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Grimmia [Cây Thuỷ Sinh]: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Physcomitrium [Cây Thuỷ Sinh] bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Physcomitrium [Cây Thuỷ Sinh]: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Polytrichum [Cây Thuỷ Sinh] bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Polytrichum [Cây Thuỷ Sinh]: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Fontinalis [Cây Thuỷ Sinh] bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Fontinalis [Cây Thuỷ Sinh]: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ceratodon [Cây Thuỷ Sinh] bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Ceratodon [Cây Thuỷ Sinh]: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Dicranum [Cây Thuỷ Sinh] bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Dicranum [Cây Thuỷ Sinh]: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá […]

0988110300
chat-active-icon