Thư mục: Họ Menispermaceae – Họ Biển Bức Cát

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Stephania (chi Bình Vôi) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Stephania: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

0988110300
chat-active-icon