Thư mục: Bộ Ranunculales – Bộ Mao Lương

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Stephania (chi Bình Vôi) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Stephania: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Nandina (chi Nam Thiên Trúc) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Nandina (chi Nam Thiên Trúc): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Anemone coronaria (Anemone)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English The anemone, also called the wind flower, can be grown either outside or indoors in pots, in which it will flower for up to […]

0988110300
chat-active-icon